Intensywne kursy języka polskiego na Politechnice Białostockiej

   W drugiej edycji Intensywnych Kursów Języka Polskiego EILC uczestniczyło 32 studentów z krajów Unii Europejskiej i kandydujących. Projekt został przeprowadzony w dniach 26 sierpnia – 21 września 2013 przez  Studium Języków Obcych Politechniki Białostockiej.

Studenci z Niemiec, Hiszpanii, Turcji, Portugalii, Czech, Słowenii, Francji, Estonii i Rumunii przyjechali do nas, żeby w trakcie 4-tygodniowego szkolenia nauczyć się podstaw języka polskiego, poznać naszą kulturę, historię, obyczaje. Umiejętności te będą im potrzebne, ponieważ 1 października wszyscy rozpoczynają studia na różnych polskich uczelniach w ramach Erasmusa. Był to też dobry czas, żeby zaaklimatyzować się w Polsce, poznać nasz kraj nie tylko z perspektywy uczelnianej, ale i kulturalno – rozrywkowo – krajoznawczej. 

Intensywne Kursy EILC obejmują cały szereg elementów, wśród których należy wymienić: 70 godzin zajęć dydaktycznych z języka polskiego, wykłady na tematy społeczno – historyczno – kulturalne, warsztaty tematyczne (kulinarne, taneczne, filmowe, garncarskie, pisania ikon), podczas których nasi Erasmusi zdobywali praktyczną wiedzę o Polsce i Polakach, grę miejską oraz spacery po mieście, całodniowe wycieczki, wspólne wyjścia i inne imprezy. Zajęcia prowadzili doświadczeni pedagodzy posługujący się metodą komunikacyjną, dzięki czemu nasi słuchacze nauczyli się porozumiewać po polsku w podstawowych sytuacjach życia codziennego.  

Program kulturalno – krajoznawczy został opracowany tak, aby pokazać naszym kursantom wielokulturowość Podlasia. Trasy wycieczek i pieszych wędrówek odsłaniały elementy kultur mniejszości narodowych od stuleci zamieszkujących nasze tereny. Zwiedzili cerkwie w regionie i uczyli się pisać ikony w Muzeum Ikon w Supraślu, odwiedzili meczet, mizar i jurtę tatarską w Kruszynianach, w Tykocinie poznali historię Żydów Podlasia. Oczywiście zwiedzili również najciekawsze atrakcje turystyczne Białegostoku, z pałacem i zespołem ogrodowym Branickich oraz Bazyliką Katedralną na czele. W Białowieży stanęli oko w oko z żubrami, a w Śliwnie tratwami przeprawiali się przez rzekę Narew. Organizatorki zadbały o to, aby goście spróbowali specjałów kuchni regionalnej, takich jak pierogi, kartacze, babka ziemniaczana czy kołduny.

Autorkami i realizatorkami projektu są wykładowczynie ze Studium Języków Obcych Politechniki Białostockiej, Alina Jabłońska Domurat (koordynator projektu, lektor języka polskiego i angielskiego) oraz Elżbieta Sieńko. Cały zespół projektowy liczy 8 osób, poza autorkami są to Magdalena Opacka, Urszula Malinowska, Edyta Kiersnowska oraz wykładowcy języka polskiego: Maria Ambrożej, Barbara Borbacz-Gancarz i Wojciech Rogalski.  Ponadto, do części towarzysko – rozrywkowej przedsięwzięcia włączyli się aktywnie studenci z ESN PB (Erasmus Student Network Politechniki Białostockiej). 

Autorką logo Kursów EILC na Politechnice, kreskówki Tadzia,  jest Urszula Malinowska.

Pomysłodawczyni całego przedsięwzięcia, Małgorzata Malinowska, Kierownik Biura Współpracy Międzynarodowej, aktywnie uczestniczyła przy realizacji pierwszej edycji EILC. W tym roku również wspierała nas swoim doświadczeniem organizatorskim.

Nike Air Flightposite One Northern Lights Black Green Glow Shoes Best, Price: $87.18 - Air Jordan Shoes